Sykepleierpodden

19.05.2022

Sykepleierpodden møter Marian Hussein

19.05.2022

DelKopier lenke

Om episoden

Lill og Silje møter Marian Hussein fra Sosialistisk Venstreparti i denne episoden av Sykepleierpodden. Hussein er stortingsrepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen. 

Lill, Silje og Marian snakker om dagsaktuelle temaer innen helsefeltet, men også om viktigheten av å engasjere seg og ikke minst tørre å ta det første skrittet for å søke verv i politikken eller organisasjoner. De snakker også om hvordan man kan rekruttere mangfoldig og fått tillitsvalgte som speiler bredden av befolkningen i landet.

Annet innhold