Sykepleierpodden

21.06.2022

Fra egne erfaringer til digital plattform for velferd

21.06.2022

DelKopier lenke

Om episoden

Nyby er en plattform for å bedre samarbeidet på tvers av sektorer og profesjoner. Fredrik Gulowsen startet Nyby etter å ha vært pårørende til en bror som var syk over flere år og som senere døde. Det var da han så behovet og potensialet for en digital plattform inspirert av delingsøkonomien.

Forbundsleder Lill og nestleder Silje snakker i denne episoden med Fredrik Gulowsen, gründer av Nyby, om hvordan Nyby bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange av de mest sårbare i flere av landets kommuner.

Annet innhold