Videoreportasje

Sykepleiestudenten

27.03.2023

DelKopier lenke

Om videoen

Vemund har tatt turen til Louisenberg Sykehus der vi møter Helene. Helene er student og har nå sin praksisperiode. Hvorfor begynte hun på sykepleierstudiet? Hva tenker hun om fremtiden?

Annet innhold