Videoreportasje

På jobb for deg - Lanseringsfilm

23.09.2022

DelKopier lenke

Om videoen

På jobb for deg er for alle. Du behøver ikke ha helsefaglig tilknytning for å ha utbytte av innholdet vi deler. Her skal vi fortelle de gode, nære og ekte historiene, og gi alle en dypere forståelse og innsikt i Sykepleiefaget og dets bredde.

På jobb for deg er en satsing fra Norsk Sykepleierforbund for å øke kunnskap om sykepleiefaget, forbundets samfunnsrolle, og ikke minst øke engasjementet rundt utfordringer helsevesenet står ovenfor.

Sykepleiere er på jobb for oss, Norsk Sykepleierforbund er på jobb for sykepleiere og på jobb for samfunnet generelt.

Annet innhold