På jobb for deg

19.05.2023

Ida og Lasse om AKS

19.05.2023

DelKopier lenke

Om episoden

Ida har tatt med seg Lasse Johan Thue inn i studio. Lasse har tatt spesialisering som Avansert Klinisk Sykepleier (AKS) og forteller om veien frem til sin spesialisering. I tillegg til å jobbe ved hematologisk avdeling ved Ahus er Lasse styremedlem i fagruppen for AKS og er brennende opptatt av rolleutvikling for AKS i spesialhelsetjenesten.

Annet innhold