Artikkel

Sammen er vi sterke

29.12.2022

– Jeg betaler min kontingent med glede, sier Agnete Rosager Hamre (96).

Selv om hun har vært pensjonist i en årrekke er hun fortsatt stolt medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Medlem siden hun flyttet til Norge

Hun er klar i sin tale om hvorfor hun er medlem:
–  Sykepleiere er sterkere sammen.

96-åringen har vært medlem i Norsk Sykepleierforbund siden hun bosatte seg i Norge som ung kvinne, og siden fant kjærligheten, etablerte seg og fikk barn. Før det var hun medlem i Norsk Sykepleierforbund sin søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Sygeplejeråd.

Fellesskap og samhold

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen forteller at det er inspirerende å høre Agnete fortelle. Hun er enig i budskapet til 96-åringen. Sammen er vi sterkere.

 Sverresdatter Larsen snakket om samme tema når Norsk Sykepleierforbund hadde 110-årsjubileum 24. september i år. Da var det 110 år siden Bergljot Larsson samlet sykepleiere i en egen organisasjon.

 –   Bergljot Larsson så at vi var en kraft med betydning. I NSF har vi medlemmer som akkurat har startet sykepleierstudiet, og vi har de som er ferdig med et langt arbeidsliv. 

Det viser at sykepleiere er ikke bare sterke sammen her og nå, men vi er sterke sammen gjennom generasjoner, mener forbundslederen.

Hør podcasten med Agnete og Ida her.

DelKopier lenke

Annet innhold